Sława

Bracia Jonas i ich żony: kto ma największą wartość netto w 2021 roku?